Firma od roku 1998 provádí veškeré zemní, zednické a demoliční práce po celé České republice.

 

Provádíme:   

- rekonstrukce a stavební úpravy budov

- výstavbu rodinných domů

- zateplení budov v rámci programu "Zelená úsporám" včetně vyřízení dotací ve spolupráci s firmou Meffert ČR,spol. s r.o,   

 

- demoliční práce

- sanace vlhkosti objektů

- pokládku zámkové dlažby

- úpravy povrchů komunikací

- úpravy povrchů v okolí rodinných domů

- výstavby chodníků

- bezvýkopové opravy kanalizace  

 

 

 

- sanace šachet zednickým způsobem (maltovou směsí ERGELIT

- bourání starých a výstavba nových kanalizačních šachet

- čištění potrubí DN 2000 (ručně)

- vkládání kanalizačních segmentů DUROTON do stávajících stok DN 500/750, DN 600/900, DN 1400/2100,

   DN 800/1200
- čištění podzemních kolektorů

- sanace kanalizačních šachet od vyčištění a odmaštění stěn, výměny stupadel až po konečnou úpravu

- opravy kanalizací a kanalizačních poklopů

- pokládka kanalizace

- zvedání silničních poklopů do úrovně terénu